how to design your own website for free

Informácie


dátum: 11 - 12. 8. 2018
miesto: Galanta, ranč (www.rancgalanta.sk)
povrch: piesok
počet prkúrov: 2
individuálna a tímová súťaž

rozhodcovia: 
Csaba Korán (HU)
Pavol Roháček (SK)

garant: Vakoničová Martina
Max. počet tímov: 200
Uzávierka: 11. 8. 2018

Štartovné:
25 EUR / pes

Platb vopred na účet č.:
2 666 744 005/1100 Tatra banka a.s.
IBAN: SK8611000000002666744005
SWIFT: TATR SK BX
Adresa: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Názov účtu: Agility klub SKIPER Bratislava
Adresa majiteľa účtu: Jedľová 2, 821 07 Bratislava
VS: 20180811

Prosím, nezabudnite do poznámky uviesť meno pretekára. Bez toho nebude možné platbu správne identifikovať a akceptovať prihlášku. Zoznam prihlášok je rozdelený na poslané a akceptované.

Nezaplatené prihlášky nebudú akceptovné, štartovné uhraďte prosím do dátumu uzávierky. Štartovné je nevratné.