Mobirise

Pravidlá


Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA, ktoré vychádzajú z FCI reglementu. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu, rozhodcov, počtu pretekajúcich tímov. Voľné pobiehanie psov nie je dovolené /najmä v blízkosti parkúru/. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. Je potrebné udržiavať čistotu a zbierať exkrementy po psoch. V areáli konania pretekov je zakázané fajčiť a požívať alkohol. Protest možno podať len písomne a po zaplatení sumy vo výške 20 €, do oficiálneho ukončenia pretekov.
Podmienky účasti: Preteky sú otvorené pre všetkých psov nad 18 mesiacov s výkonnostným zošitom.
Súťaže s udeľovaním titulu C.A.C.Ag. sa môžu zúčastniť iba psy plemien uznaných v FCI, preto žiadame majiteľov psov s PP, aby mali so sebou kópiu rodokmeňa psa, s ktorým sa súťaže zúčastnia. V opačnom prípade nebudú do vyhodnotenia o titul C.A.C.Ag. zaradení.
Veterinárne podmienky: Pri prezentácii predložiť zdravotný preukaz psa (očkovací preukaz, Pet Pas) so všetkými údajmi o zvierati a s platnými očkovaniami.
Open Agility
Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, dvojitá skoková prekážka, múr, skok ďaleký, kruh, slalom, pevný tunel, hojdačka, kladina, áčko.
Výška skokových prekážok: S - 30 cm, M - 40 cm, L - 60 cm.
Na trati môže byť použitý max. počet zónových prekážok 4.
Open Jumping
Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, dvojitá skoková prekážka, múr, skok ďaleký, kruh, slalom, pevný tunel.
Výška skokových prekážok pre small 30 cm, medium 40 cm a large 60 cm.
Sútaž družstiev
Družstvo sa skladá z 3 alebo zo 4 tímov.
Družstvo môže byt zmiešané zo všetkých kategórií small a/alebo medium a/alebo large. Do výsledku družstva sa pocítajú 3 najlepšie behy Open Agility a 3 najlepšie behy Open Jumping.
Veteráni
Podmienky pre kategóriu veteráni: small a medium od 9 rokov, large od 8 rokov.
Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, slalom, pevný tunel, kladina, áčko.
Výška skokových prekážok pre small 20 cm, medium 30 cm, large 40 cm, áčko je znížené.